Propozice

ŠumpeRUN 2020


Běžecký závod centrem města Šumperka pro širokou veřejnost.

Termín

13.09.2020 (neděle)


Místo startu a cíle a zázemí závodu

nám. Míru, před radnicí.
 

Popis

Druhý ročník běžeckého závodu pro širokou veřejnost historickým centrem města Šumperka. 3,33 km dlouhá trať závodu si závodníci zaběhnou třikrát a zdolají tak celkem 10 km. Novinkou tohoto ročníku jsou štafetové závody tříčlenných týmů.


Trať hlavního závodu na 10 km

3,33 km centrem města převážně v pěších zónách a parcích.

Převýšení na 1 kolo cca 20 m, na celý závod cca 60 m.

Trasa: nám. Míru – Starobranská – Gen. Svobody – Hlavní třída – Sady 1. máje – 17. listopadu – Hlavní třída – Terezínská – Kozinova – Gen. Svobody – Langrova – Ztracená – Okružní – park pod SZŠ – Radniční – Kladská – nám. Míru. 

Orientační mapa: https://mapy.cz/s/hefaheduju

Povrch je převážně dlážděný (žulová a betonová dlažba – dbejte zvýšené opatrnosti!) a asfaltový.


Tratě dětských závodů Šumperáček

Děti 0–5 let 100 m na nám. Míru
Děti 6–10 let 1 okruh 550 m, orientační mapa: https://mapy.cz/s/fefudaraka
Děti 11–14 let 1 okruh 1 150 m, orientační mapa: https://mapy.cz/s/mahuhonehe


Kapacita závodu

300 závodníků v hlavním závodě na 3 kola (10 km celkem)

50 týmů ve štafetě tříčlenných týmů na 3 kola (10 km celkem)
100 dětí v závodu na 100 m
100 dětí v závodu na 550 m
100 dětí v závodu na 1 150 m


Kategorie pro hlavní závod na 10 km (3 x 3,33 km)

MOpenvšichni muži
ŽOpenvšechny ženy
Juniořimuži 15-19 let(2005-2001)
Juniorkyženy 15-19 let(2005-2001)
M20muži 20-29 let(2000-1991)
Ž20ženy 20-29 let(2000-1991)
M30muži 30-39 let(1990-1981)
Ž30ženy 30-39 let(1990-1981)
M40muži 40-49 let(1980-1971)
Ž40ženy 40-49 let(1980-1971)
M50muži 50-59 let(1970-1961)
Ž50ženy 50-59 let(1970-1961)
M60muži 60-69 let(1960-1951)
Ž60ženy 60 +
(1960 a starší)
M70muži 70 +
(1950 a starší)
Pro zařazení do kategorie je rozhodující rok narození (nikoliv přesné datum).
 

Kategorie závodů dětí Šumperáček

K6, D6 kluci, dívky 6–8 let (2012–2014) okruh 550 m
K9, D9 kluci, dívky 9–10 let (2010–2011) okruh 550 m
K11, D11 kluci, dívky 11–12 let (2008–2009) okruh 1 150 m
K13, D13 kluci, dívky 13–14 let (2006–2007) okruh 1 150 m
Závod nejmenších dětí (0–5 let na 100 m) se neklasifikuje – neměří se čas, neurčuje se pořadí, ale každé dítě dostane v cíli odměnu.
Kluci a dívky budou klasifikováni zvlášť.


Ostatní kategorie v rámci hlavního závodu

Nejlepší Šumperunmuži s trvalým pobytem v Šumperku
Nejlepší Šumperunkaženy s trvalým pobytem v Šumperku
Nejlepší muž z PMmuži z partnerských měst
Nejlepší žena z PMženy z partnerských měst

Kategorie štafet

Mužská štafeta
Ženská štafeta
Smíšená štafeta (libovolná kombinace muži/ženy)

Měření času

Čipovou technologií – jednorázový čip na startovním čísle (pouze pro hlavní závod a štafety).Ruční měření pro dětské závody.

Prezentace a dodatečná registrace na místě

Ve vestibulu radnice, nám. Míru 1, od 8:00 hod. (ukončení vždy jednu hodinu před startem v dané kategorii)
 

Registrace

Registrovat se bude možné od 01.02.2020
Registrace na 10km a štafety
Registrace na dětské závody

Startovné

350 Kč předem bezhotovostně (registrace do 17.05.2020).400 Kč předem bezhotovostně (registrace od 18.05.2020) a na místě v hotovosti.700 Kč tříčlenná štafeta předem bezhotovostně (registrace do 17.05.2020).900 Kč tříčlenná štafeta předem bezhotovostně (registrace od 18.05.2020) a na místě v hotovosti.


Neúčast, storno a převod registrace

V případě neúčasti se zaplacené startovné nevrací.
Registraci lze převést zdarma na jinou osobu nejpozději do středy 03.06.2020. Pozdější převody jsou možné, ale jsou zpoplatněny částkou 100 Kč.
Registraci nelze stornovat s vrácením startovného.
Informace o převodu registrace najdete zde:
https://www.sportovniservis.cz/system/faq/


Startovné zahrnuje

 • startovní číslo s čipem (se jménem pro předem přihlášené)
 • pamětní předmět pro předem přihlášené
 • občerstvení na trati a v cíli
 • dostatečné zdravotní zajištění závodu
 • značená trasa závodu včetně pořadatelské služby
 • účastnická medaile za dokončení závodu
 • SMS s výsledným časem
 • případně další upomínkové předměty od partnerů závodu
 • věcné ceny a diplomy pro nejlepší tři závodníky v každé vyhlášené kategorii
 • úschovu zavazadel, šatny

WC a šatny

WC v budově radnice (suterén – boční vchod od morového sloupu)
WC, šatny a úschova zavazadel v budově bývalého DDM U Radnice, nám. Míru 23
 

Časový harmonogram

Sobota 12 .9. 2020

17:00 - 19:00 prezentace na radnici

Neděle 13 .9. 2020

08:00   začátek prezentace na radnici
10:00   start závodů v dětských kategoriích
11:00   vyhlášení výsledků závodů v dětských kategoriích.
11:45   seřazování ve startovním koridoru hlavního závodu a rozprava
12:00   start hlavního závodu a štafet
13:30   limit pro dokončení závodu
14:00   vyhlášení výsledků
15:00   afterparty
Pořadatel si vyhrazuje právo časový harmonogram změnit


Parkování

Vzhledem k dopravním omezením způsobeným pořádáním tohoto závodu bude omezen příjezd k parkovištím v centru města a bezprostředním okolí. Doporučujeme závodníkům i divákům zvolit hromadnou veřejnou dopravu, nebo přijít pěšky nebo na kole.


Obecně závazná pravidla hlavního závodu

 • Závodníci musí dodržovat pokyny pořadatelů.
 • Každý běží na vlastní nebezpečí a jeho zdravotní stav odpovídá náročnosti tohoto závodu. 
 • Každý závodník se musí chovat ohleduplně vůči ostatní závodníkům, zejména pak musí poskytnout prostor rychlejším závodníkům – například při předbíhání o kolo.
 • Startovní číslo musí být umístěno po celou dobu závodu viditelně na přední části těla (hruď, břicho).
 • Je zakázáno jakkoliv manipulovat s čipem startovního čísla (žádný/zničený čip = žádný čas).
 • Startovní číslo je nepřenosné a je vázáno na konkrétního závodníka. V opačném případě hrozí diskvalifikace.

Závazná pravidla závodu štafet

 • Závodníci štafet budou označeni zvláštními startovními čísly s písmeny A (1. okruh), B (2.) a C (3.).
 • Předávka bude probíhat ve zvláštním koridoru v prostoru startu/cíle dotekem rukou mezi členy týmu.


Další závazné aspekty závodu

 • Pořadatel si vyhrazuje právo použít fotografie, videozáznamy a záznamy hovorů pořízených při této sportovní události bez časového omezení v souladu se zákonem. 
 • Pořadatel nepřebírá odpovědnost za škody na majetku nebo zranění související s účastí na závodech nebo jejich návštěvou. 
 • U závodníků mladších 18 let budeme při prezentaci na hlavní závod vyžadovat souhlas zákonného zástupce.
 

Kontakt

Bohuslav Vondruška, tel.: 723 240 024
Jan Kostecký, tel.: 733 316 266
Michal Kleštinec, tel.: 608 316 454 
e–mail: sumperun@gmail.com
www.facebook.com/sumperun/
www.instagram.com/sumperun/
www.sumperun.cz

Pořadatel si vyhrazuje právo propozice změnit dle aktuálních podmínek. Závod se bude konat za jakéhokoliv počasí.

Nejpozději pět dní před závodem bude všem předem přihlášeným závodníkům zaslán e-mail s aktuálními propozicemi a dalšími informacemi k závodu.