Aktuality

Dopravní informace

Město Šumperk a Šumperský běžecký spolek pořádá v sobotu 10. září 2022 v centru města Šumperka běžecký závod na 10 km (3 kola à 3,33 km) pro veřejnost. Součástí budou i závody pro děti.

Ačkoliv jsme trasu vybrali i tak, aby co nejméně zasahovala do běžného provozu, budou s pořádáním závodu budou v den konání spojená i určitá dopravní omezení, zejména v oblasti centra města. Trasa hlavního závodu povede: nám. Míru – Starobranská – Gen. Svobody – Hlavní třída – Sady 1. máje – 17. listopadu – Hlavní třída – Terezínská – Kozinova – Gen. Svobody – Langrova – Ztracená – Okružní – park pod SZŠ – Radniční – Kladská – Bulharská – nám. Míru. Tratě závodů pro děti využijí dílčí části této trasy. Podrobné informace o tratích najdete na www.sumperun.cz/trat.html 

Provoz na nám. Míru bude omezen prakticky po celý den (6:00 – cca 20:00), severní a východní část bude uzavřena úplně, jižní a západní část náměstí zůstane po celou dobu průjezdná (od ul. Lužickosrbská na Radniční). Provoz v ostatních ulicích bude omezen jen po dobu konání vlastního závodu. Závody dětí budou probíhat od 14:00 do cca 14:45. Hlavní závod bude probíhat 16:00 do 17:30 hod.

Na nám. Míru bude omezeno parkování již od pátku 9. září 2022 večer, v ostatních výše uvedených ulicích bude parkování omezeno až v den konání závodu. Provoz ostatních parkovišť v bezprostředním okolí trasy závodu bude zachován (na vybraných parkovištích může být přístup řízen městskou policií, státní policií, nebo pořadateli závodu).

Předem děkujeme za vstřícnost a respektování krátkodobé úpravy dopravní situace. Zároveň Vás zveme k fandění závodníkům, nebo k účasti na doprovodném programu.