Aktuality

Dopravní informace k závodu ŠumpeRUN

Vážení občané,

město Šumperk a Šumperský běžecký spolek pořádá v sobotu 16. září 2023 v centru města Šumperka běžecký závod pro veřejnost. Součástí budou i závody pro děti.

Ačkoliv jsme trasu vybrali tak, aby co nejméně zasahovala do běžného provozu, budou s pořádáním závodu v den konání spojená i určitá dopravní omezení v centru města. 

Trasa hlavního závodu povede: nám. Míru – Starobranská – Gen. Svobody – Hlavní třída – Sady 1. máje – 17. listopadu – Hlavní třída – Terezínská – Kozinova – Gen. Svobody – Langrova – Ztracená – Okružní – park pod SZŠ – Radniční – Kladská – Bulharská – nám. Míru. Tratě závodů pro děti využijí dílčí části této trasy. 

Provoz na nám. Míru bude omezen prakticky po celý den (6:00 – cca 19:00), severní a východní část bude uzavřena úplně, jižní a západní část náměstí zůstane po celou dobu průjezdná (směr od ul. Lužickosrbská do Radniční). Provoz v ostatních ulicích bude omezen jen po dobu konání vlastního závodu. Závody dětí budou probíhat 13:00–14:00. Hlavní závod bude probíhat 14:30–15:00 (závod na 1 kolo) a 16:00–17:30 hod. (závod na 3 kola a štafety).

Na nám. Míru bude omezeno parkování již od pátku 15. září 2023 večer, v ostatních dotčených ulicích bude parkování omezeno až v den konání závodu, vždy dle přenosných dopravních značek. Provoz ostatních parkovišť v bezprostředním okolí trasy závodu bude zachován (na vybraných parkovištích může být přístup řízen městskou policií, Policií ČR nebo pořadateli závodu).

Předem děkujeme za vstřícnost a respektování krátkodobé úpravy dopravní situace. Zároveň Vás zveme k fandění závodníkům nebo k účasti na doprovodném programu.

Pokud máte nějaký dotaz, kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu sumperun@gmail.com nebo kultura@sumperk.cz.

Podrobné informace o závodu najdete na www.sumperun.cz.