Propozice

ŠumpeRUN 2023

Běžecký závod centrem města Šumperka pro širokou amatérskou veřejnost

 

Pořadatel

Město Šumperk a Šumperský běžecký spolek.

 

Termín

sobota 16.09.2023

 

Místo startu a cíle a zázemí závodu

nám. Míru, před radnicí

 

Popis

Pátý ročník běžeckého závodu pro veřejnost historickým centrem města Šumperka. 3,33 km dlouhá trať závodu si závodníci zaběhnou třikrát a zdolají tak celkem 10 km. Součástí jsou štafetové závody tříčlenných týmů, závod dospělých na 1 kolo a závody dětí.

 

Trať hlavního závodu na 10 km

3,33 km centrem města převážně v pěších zónách a parcích.

Převýšení na 1 kolo cca 20 m, na celý závod cca 60 m.

Trasa: nám. Míru – Starobranská – Gen. Svobody – Hlavní třída – Sady 1. máje – 17. listopadu – Hlavní třída – Terezínská – Kozinova – Gen. Svobody – Langrova – Ztracená – Okružní – park pod SZŠ – Radniční – Kladská – Bulharská – nám. Míru. 

Orientační mapa

Povrch je převážně dlážděný (žulová a betonová dlažba) a asfaltový.

Trať jednokolového závodu je totožná, pouze se běží jedno kolo.

 

Tratě dětských závodů

Děti 0–5 let 100 m na nám. Míru

Děti 6–8 let, 1 okruh 675 m, orientační mapa

Děti 9–10 let, 1 okruh 1 150 m, orientační mapa

Děti 11-12 let a 13–14 let,  1 okruh, 1 900 m, orientační mapa

 

Kapacita

400 závodníků v hlavním závodě na 3 kola (10 km celkem)

200 závodníků v závodě na 1 kolo (3,33 km celkem)

50 týmů ve štafetě tříčlenných týmů na 3 kola (10 km celkem)

50 dětí v každém samostatném závodě dětí

 

Kategorie pro hlavní závod na 10 km (3 x 3,33 km)

M Open – všichni muži

F Open – všechny ženy

Junioři – muži 15–19 let (2008–2004)

Juniorky – ženy 15–19 let (2008–2004)

M20 – muži 20–29 let (2003–1994)

F20 – ženy 20–29 let (2003–1994)

M30 – muži 30–39 let (1993–1984)

F30 – ženy 30–39 let (1993–1984)

M40 – muži 40–49 let (1983–1974)

F40 – ženy 40–49 let (1983–1974)

M50 – muži 50–59 let (1973–1964)

F50 – ženy 50-59 let (1973–1964)

M60 – muži 60+ (1963–)

F60 – ženy 60+ (1963–)

Pro zařazení do kategorie je rozhodující rok narození (nikoliv přesné datum narození).

Závodníci vyhlášení v kategoriích M Open a F Open (absolutní vítězové muži/ženy) nebudou dále klasifikování ve věkových kategoriích.


Kategorie pro závod na 1 jedno kolo (1 x 3,33 km)

M Open všichni muži (rozšířené podium – prvních 6 závodníků)

F Open všechny ženy (rozšířené podium – prvních 6 závodnic)

 

Kategorie závodů dětí Šumperáček

Závod nejmenších (2018 a mladší) 100 m u radnice

K6, D6 kluci, dívky 6–8 let (2015–2017) okruh 675 m

K9, D9 kluci, dívky 9–10 let (2013–2014) okruh 1 150 m

K11, D11 kluci, dívky 11–12 let (2011–2012) okruh 1 900 m

K13, D13 kluci, dívky 13–14 let (2009–2010) okruh 1 900 m

Závod nejmenších dětí (0–5 let na 100 m) se neklasifikuje – neměří se čas, neurčuje se pořadí, ale každé dítě dostane v cíli odměnu.

 

Ostatní kategorie v rámci hlavního závodu

Nejlepší Šumpera(u)n muži s trvalým pobytem v Šumperku

Nejlepší Šumpera(u)nka ženy s trvalým pobytem v Šumperku

Nejlepší muž z PM muži z partnerských měst

Nejlepší žena z PM ženy z partnerských měst

Nejlepší handicapovaný závodník

 

Kategorie štafet

Mužská štafeta

Ženská štafeta

Smíšená štafeta (libovolná kombinace muži/ženy)

 

Měření času

Čipovou technologií – jednorázový čip na startovním čísle (pouze pro hlavní závod, štafety a 1 kolo), vratný čip pro štafety (slouží zároveň jako štafetový kolík). Ruční měření pro dětské závody.

 

Registrace

Pro hlavní závod (jednotlivci a štafety) online od 01.05.2023.

V případě volných kapacit bude možné se registrovat na místě v den závodu.

Děti lze do závodů dětí registrovat prostřednictvím zákonného zástupce pouze na místě.

 

Registrační poplatek – jednotlivci v hlavním závodě

400 Kč při online registraci předem (do 12.09.2023 včetně)

500 Kč v hotovosti na místě


Registrační poplatek  – jednotlivci v závodě na jedno kolo

300 Kč při online registraci předem (do 12.09.2023 včetně)

400 Kč v hotovosti na místě


Registrační poplatek  – štafety v hlavním závodě

800 Kč tříčlenná štafeta při online registraci předem (do 12.09.2023 včetně)

900 Kč v hotovosti na místě


Registrační poplatek  – děti

Děti do 14 let včetně neplatí. 


Neúčast, storno a převod registrace

V případě neúčasti z jakéhokoliv důvodu se zaplacený startovní poplatek nevrací.

Registraci lze převést online a bez poplatku na jinou osobu nejpozději do 12.09.2023 včetně! 

Pozdější převody jsou možné pouze na místě v den prezentace a jsou zpoplatněny částkou 100 Kč.

Návod k převodu registrace najdete zde (odkaz https://www.sportovniservis.cz/system/faq/ )

 

Registrační poplatek zahrnuje

startovní číslo – s vlepeným čipem pro závodníky–jednotlivce v hlavní závodě, pro štafety bude čip vratný zvlášť

startovní balíček s originálním upomínkovým předmětem a případně dalšími předměty od partnerů závodu

osvěžovačka na trati (u Vily Doris, k dispozici voda)

občerstvení v cíli (balená voda, ovoce, pečivo, hlavní jídlo – výdej proti startovnímu číslu)

pivo Holba v cíli (výdej proti startovnímu číslu ve startovním balíčku ve stánku Holba)

dostatečné zdravotní zajištění závodu (asistence ZZS Olomouckého kraje a SZŠ Šumperk)

značená trasa závodu včetně pořadatelské služby

finišerská medaile za dokončení závodu

SMS s výsledným časem (nutno zadat tel. číslo při registraci!)

případně další upomínkové předměty od partnerů závodu

věcné ceny a diplomy pro nejlepší závodníky ve vyhlášených kategoriích

digitální fotografie ze závodu (každý se na fotkách najde)

 

WC a šatny

WC v budově radnice (suterén – boční vchod od morového sloupu)

WC, šatny, srpchy a úschova zavazadel v budově tělocvičny „zámečku“, Střední škola řemesel, Bulharská ul. (< 100 m od náměstí).

 

Časový harmonogram

pátek 15.09.2023

16:00–18:00    prezentace na radnici


sobota 16.09.2023

11:00    začátek prezentace na radnici

13:00 otevření šaten a úschovny zavazadel na „zámečku“

13:00    start závodů v dětských kategoriích

14:00    vyhlášení výsledků závodů v dětských kategoriích

14:30 start závodu dospělých na 1 kolo

15:00 limit pro dokončení závodu

15:15 vyhlášení výsledků závodu dospělých na 1 kolo

15:45    seřazování ve startovním koridoru hlavního závodu a rozprava

16:00    start hlavního závodu a štafet

17:30    limit pro dokončení závodu

18:00    vyhlášení výsledků hlavního závodu a štafet

Pořadatel si vyhrazuje změnu harmonogramu dle aktuálních podmínek.

 

Parkování

Vzhledem k dopravním omezením způsobeným pořádáním tohoto závodu bude omezen příjezd k parkovištím v centru města a bezprostředním okolí. Doporučujeme závodníkům i divákům zvolit hromadnou veřejnou dopravu, nebo přijít pěšky nebo na kole.

 

Obecně závazná pravidla hlavního závodu

Závodníci musí dodržovat pokyny pořadatelů.

Každý běží na vlastní nebezpečí a jeho zdravotní stav odpovídá náročnosti tohoto závodu. 

Každý závodník se musí chovat ohleduplně vůči ostatní závodníkům, zejména pak musí poskytnout prostor rychlejším závodníkům – například při předbíhání o kolo.

Startovní číslo musí být umístěno po celou dobu závodu viditelně na přední části těla (hruď, břicho).

Je zakázáno jakkoliv manipulovat s čipem startovního čísla (žádný/zničený čip = žádný čas).

Startovní číslo je nepřenosné a je vázáno na konkrétního závodníka. V opačném případě hrozí diskvalifikace.

  

Další závazné aspekty závodu

Pořadatel si vyhrazuje právo použít fotografie, videozáznamy a záznamy hovorů pořízených při této sportovní události bez časového omezení v souladu se zákonem. 

Pořadatel nepřebírá odpovědnost za škody na majetku nebo zranění související s účastí na závodech nebo jejich návštěvou. 

U závodníků mladších 18 let budeme při prezentaci na hlavní závod vyžadovat souhlas zákonného zástupce.

Přestože bude provoz na pozemních komunikacích přizpůsoben závodu, nelze vyloučit, že tratí závodu budou potřebovat projet vozidla IZS – dbejte pokynů pořadatele a dívejte se kolem sebe.

 

Kontakty

Bohuslav Vondruška, ředitel závodu, tel.: 723 240 024

Jan Kostecký, tel.: 733 316 266

Michal Kleštinec, tel.: 608 316 454

Antonín Linet, tel.:

e–mail: sumperun@gmail.com

www.facebook.com/sumperun/

www.sumperun.cz

 

Pořadatel si vyhrazuje právo propozice změnit dle aktuálních podmínek. 

Závod se bude konat za jakéhokoliv počasí.